20/9

Hej alla fiskare,

Igår fångades 2 fiskar i våra zoner varav den största var en K-lax på 85cm. Vattenföringen är 50,40 m3 och vattentemp 14,6 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 20/09/2018 — 10:15