21/7

Vattenflödet i Forshaga är 50,27  m³/s och vattentemperaturen är fortsatt över 24 grader.

Updated: 21/07/2018 — 10:17