22/9 Öppet fiske. Vadarälv

Dagens vattentemperatur är 13,6 grader och vattenflödet är 45.24 m3/s.
Igår fångades det en k-lax på 78cm i zon 3.

Updated: 22/09/2020 — 10:28