22/9

Hej alla fiskare!

Igår landades det en k-lax på 70 cm och en fin g-öring på 87 cm ute i zon 2.
Älven har sjunkit något och ligger nu ca 60 cm över toppen på vadarstenen.
Vattenflödet i Forshaga är nu på morgonen 515,13 m3/s och vattentemperaturen är 12,8 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 22/09/2015 — 10:40