23/10

Hej!

Under helgens fiske fångades en K-lax på 66 cm.

Vattenflödet i Forshaga var i morse 66,77 m3/s och vattentempen 8,6°C.

Updated: 23/10/2018 — 10:44