25/9

Hej alla fiskare!

Igår landades det en k-lax på 65 cm ute i zon 2 av Claus Eriksen.
Älven sjunker fortsatt och ligger nu 5-10 cm över toppen på vadarstenen.
Vattenflödet i Forshaga är nu på morgonen 419,22 m3/s och vattentemperaturen är 12 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 25/09/2015 — 09:58