26/5

Hej alla fiskare!

Vi har inte haft några fiskare ute på älven de senaste dagarna
och därav heller inga fångster att rapportera.
Älven har stigit med 50 cm sedan gårdagen och ligger nu ca 25 cm över toppen på vadarstenen
och vattentemperaturen är ca 11 grader.

Updated: 26/05/2016 — 10:34