26/7

Hej alla fiskare!

Gårdagens fångster blev 3 st k-lax , 5 st g-lax och 2 st g-öring.
Den största en g-lax på 84 cm och 7 kg landad av Jan-Ove Johansson.
Vattenflödet i Forshaga är just nu 283,68 m3/s och vattentemperaturen är ca 16 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 26/07/2015 — 10:14