28-juli

Hej alla fiskare!

Vi har fortsatt båtälv med minsta möjliga marginal och vattentemperaturen
är ca 19 grader nu på morgonen.
Vattenflödet i Forshaga är just nu 117.12 m3/s.

Updated: 28/07/2017 — 10:20