29/5 Båtälv, öppet fiske

Hej allesammans! Idag ligger temperaturen på 14 grader och vattenflödet är 173.88 m3/s.

Igår fångades en k-lax (besa), i zon 2.

Updated: 29/05/2020 — 11:20