30/6 Båtälv och stigande vattentemperatur

Hej alla fiskare!

Igår landades det 5 st laxar ute i våra zoner, den största en g-lax på 85 cm.

Vattenföringen i Forshaga är just nu ca 166 m3/s och vattentemperaturen var vid morgonmätningen uppe i 17,8 grader.

Så troligen kommer fisket efter idag att vara stängt under en kortare tid iallafall.

Updated: 30/06/2019 — 10:10