30-Jul

Hejsan alla fiskare!
vattennivån har sjunkit undan något i älven sedan gårdagen och ligger nu ca 50 centimeter under toppen på vadarstenen (forsatt båtälv).
Även vattentemperaturen har sjunkit något och ligger på ca 20 grader just nu. Vattenflödet ligger just nu på 164.00 m3/s

Updated: 30/07/2016 — 10:28