31/5

Hej alla fiskare!

Vattnet ligger fortsatt ca 50 centimeter över toppen på vadarstenen och vattentemperaturen börjar närma sig ca 11 grader.

Updated: 31/05/2016 — 11:15