4/6 Öppet fiske, båtälv

Dagens vattentemperatur är 16,9 grader, vattenflödet ligger på 185.06 m3/s.
Ingen fisk fångades under gårdagen

Updated: 04/06/2020 — 11:23