4/6

Hej alla fiskare!

Älven fortsätter att sjunka och ligger nu bara några cm från toppen på vadarstenen.
Vattentemperaturen är ca 13 grader.

Updated: 04/06/2016 — 09:50