5/10 Öppet fiske. Båtälv.

Hej alllesammans,
Dagens vattentemp är 11,6 grader. Vattennivån är mycket hög och av vadarstenen syns ingenting, vattnet är nästan hela vägen upp mot vindskyddet intill fiskecentret.
Igår fångades ingen fisk.

Updated: 05/10/2021 — 10:30