5/7

Hej alla fiskare!

Vattentemperaturen stiger och älven sjunker, 21 grader och älven ligger nu ca 45 cm under toppen på vadarstenen.
Inga fångster att rapportera från gårdagen.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 05/07/2015 — 10:19