5/9

Hej alla sportfiskare!

En fin g-öring på 80 cm och fyra gädda varav två stycken på 128 cm blev gårdagens fångster.
Älven har sjunkit något och vattenflödet i Forshaga är just nu 233,50 m3/s.
Vattentemperaturen är nu på morgonen 15,2 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 05/09/2015 — 10:40