7/6

Hejsan!

Älven har sjunkit något sedan gårdagen och ligger ca 10 cm under toppen på vadarstenen
och vattentemperaturen är ca 15 grader.

Updated: 07/06/2016 — 10:11