7/9

Hej alla sportfiskare!

En k-lax på 73 cm och en gädda på 120 cm blev gårdagens fångster.
Älven har sjunkit något och vattenflödet i Forshaga är just nu 195,02 m3/s.
Vattentemperaturen är nu på morgonen 15,2 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 07/09/2015 — 09:58