8/7 Båtälv. Öppet fiske

Hej allesammans,

Dagens vattentemperatur är 16 grader, öppet fiske. Vattenflödet är 126.64 m3/s.

Igår fångades en lax på 80 cm i zon 2 och ett antal tappade fiskar.

 

Hade gott,

Updated: 28/07/2019 — 10:12