9/8

Vattenflödet i Forshaga är 53,96 m³/s och vattentemperaturen är fortsatt ca 24,5 grader.

Updated: 09/08/2018 — 09:53