9/9 Öppet fiske. Vadarälv

Igår fångades en lax i zon 2, 73cm lång.
Vattentemperaturen är idag 15,2 grader och vattenflöder ligger på 91.69 m3/s

Updated: 09/09/2020 — 10:04