9/6

Halloj!

Inga fångster att rapportera från gårdagen.
Älven har sjunkit något sedan igår och ligger nu ca 25 cm under toppen på vadarstenen
och vattentemperaturen är ca 15 grader.

Updated: 09/06/2016 — 10:37