Bokningsstart Forshagaforsen 20 feb

Bokningsstart Forshagaforsen 20 feb

 

Bokningsstart för dispensfisket efter lax och öring i Forshagaforsen kommer starta 20 feb kl 8.00 för de som är på plats för bokning. Bokning via telefon startar 9.00.

 

Förra årets ändring av dispens innebar att det ej var tillåtet att fiska lax och öring då vattentemperaturen var högre än 18 grader. Det medförde att det tyvärr blev mycket ändringar för de som hade bokat fiske under den varma sommaren.

 

Med hänsyn till att vi ej fått beslut om årets dispens från Länsstyrelsen har Forshagaforsens FVOF beslutat att tills vidare inte ta emot bokningar för perioden 1 juli-31 aug.

Information om dispens och anvisningar för fisket kommer under våren.

Vi kommer ha öppet för fiske den perioden under förutsättning att vattentemperaturen är inom ramen för gällande dispens och de lokala regler som finns.

 

Inför 2019 har Forshagaforsens FVOF infört några tillägg i våra lokala regler med syfte att minimera risken för skadlig hantering av sportfiskefångad lax och öring som ska återutsättas. Regler gäller för fiske efter lax och öring under dispensperioden.

  • Endast hullinglösa enkelkrokar är tillåtet
  • Lax och öring som ej ska/får avlivas får ej tas upp ur vattnet. Avkrokning och återutsättning ska ske i vattnet/håv.
  • Håv är obligatorisk vid fiske från båt. De fiskande ska medföra egen för ändamålet lämplig håv.
  • Förbud mot allt fiske efter lax och öring från 1/7 till 31/8 om vattentemperaturen överskrider 20 grader.

Vi hoppas på ett bra år för både fisken och de som fiskar!

 

Forshagaforsens FVOF och Sportfiskarna

Updated: 24/01/2019 — 15:05