Fångster under dispensperioden!

Totalt har det landats 406 st lax och öring under dispensen i år och den största är en G-lax på 105 cm tagen av Christer Eriksson den 18/6.

Det har även rapporterats in 48 st Gäddor under säsongen, många över 100 cm.

Updated: 16/10/2014 — 10:36