Fisket i Forshagaforsen stängs vid höga vattentemperaturer.

Under den varma försommaren har laxen och öringen i avelsfisket och utanför fällan drabbats av svampinfektioner vilket medfört att det hittills inte finns mycket avelsfisk att tillgå. Avelsfisket och upptransport av fisk är stängt vid temperaturer över 18 grader.
För att värna om stammarna av lax och öring kommer nu sportfisket efter lax och öring i Forshagaforsen vara stängt när det är höga vattentemperaturer. Vid temperaturer över 20 grader stängs fisket tills temperaturen gått ner. Temperaturmätning kommer göras 3 gånger per dag och beslut om fiske tas vid under eftermiddag dagen innan. Beslut tas av personalen vid sportfiskecenter i samråd med Forshagaforsens FVOF.
Vi hoppas på att avelsfisket och upptransporter av lax och öring kommer igång så vi fortsatt kan ha ett sportfiske här i framtiden.

Forshagaforsens FVOF och Sportfiskarna

Updated: 30/06/2018 — 12:48