Lågsäsongsfiske 16 okt- 19 maj

[Lågsäsongsfiske]

Allmän info:
Fro.m 16 oktober – 19 maj så är det ingen zonindelning i älven.
Ingen förbokning för fiske krävs och det är tillåtet med både spinn, mete- och flugfiske.
Följ regler, fångstbegränsningar och minimimått för respektive arter.
Vi rekommenderar att all fisk som inte skall avlivas hanteras i vattnet, användning av håv med skonsamt nät rekommenderas för att underlätta hanteringen.
Fiskekort går att köpa online på https://www.ifiske.se/fiske-forshaga-forsen.htm


Lokala regler lågsäsongsfisket:

 1. MINIMIMÅTT FÖR LAX OCH ÖRING
  Minimimått för lax och öring 60 cm. Fångad lax och öring understigande minimimåttet återutsätts omedelbart. Endast en lax eller öring över 60 cm får tas upp och behållas per fiskekort och dag.
  Väljer fiskaren att ta upp en lax eller öring över 60 cm måste alltså nytt fiskekort lösas för fortsatt fiske.
 2. LAX OCH ÖRING MED FETTFENAN KVAR
  All lax och öring som har fettfenan kvar skall genast varsamt återutsättas.
 3. FÅNGSTBEGRÄNSNING ÖVRIGA ARTER:
  Intervallmått för harr gäller: 1 harr/dag mellan 35-45cm får behållas. Maximimått gädda: 100 cm, Maximimått lake: 60 cm, minimimått för gös är 45cm.
 4. BETE
  Naturligt bete som t.ex mask, rom och räka får ej användas vid fiske efter lax och öring.
 5. KROK
  Vid allt fiske efter lax och öring skall hullinglös krok användas.
 6. FELKROKNING
  Fisk som felkrokats, dvs. inte huggit betet och kroken inte sitter i munnen, måste omedelbart återutsättas. Fiske i syfte att rycka fast fisken är absolut förbjudet.
 7. REDSKAPSBEGRÄNSINGAR
  1 spö/fiskekort gäller
 8. FISKEKORT
  Samtliga fiskande skall ha någon form av fiskekort (även fiskerättsägare). Fiskekortet skall uppvisas på anmodan från fisketillsynsperson eller fiskerättsägare.
 9. FISKEKORT FÖR FISKERÄTTSÄGARE
  Fiskerättsägare fiskar utan kostnad på fiskerättskort. Vid avhämtning av fiskerättsägarkort skall fiskerättsägarebevis uppvisas.
 10. UNGDOMAR
  Ungdomar till och med 15 år får fiska fritt nedströms gamla järnvägsbron på zon 4. Gällande regler för fisket ska följas.
 11. RAPPORTERING
  Samtliga fångster skall registreras vid Sportfiskecentret. Detta sker på avsedd fångstrapportblankett i skåpet på baksidan av förrådsbyggnaden vid centret eller genom att skicka ett mail till sportfiskarna@forshagaforsen.se.
 12. ÄNDRING AV REGLER
  Forshagaforsens fiskevårdsområdesförening kan när som helst under säsongen ändra fiskereglerna eller begränsa fisket.