info angående vattentemperaturen

Utebliven vårflod, varma lufttemperaturer och ett sjunkande vattenflöde gör att vattentemperaturen stiger i rask takt just nu.

Enligt Forshagaforsens FVO så ska fisket efter lax och öring upphöra när vattentemperaturen överstiger 20 grader.

Just nu ligger vattentemperaturen på 18,7 grader och mycket varmt väder är att vänta.

Vi vill bara förvarna alla fiskare att eventuellt fiske efter lax/öring kan bli inställt pga detta.

1/7 träder länsstyrelsens 18-gradersregel i kraft.

Idag får man fiska och vi har fått sena avbokningar vilket medför att alla platser på zon 1 och två platser på zon 2 är tillgängliga idag. Kan man komma hit med kort varsel så är detta ett tillfälle att ta tillvara på

Updated: 24/06/2020 — 11:18