Länsstyrelsen beslutar om 18 graders gräns för laxfisket i Forshagaforsen

Forshagaforsens FVOF har fått beslut om ändring gällande dispensen för fiske efter lax och öring i Forshagaforsen under 2018. Beslutet är att det inte är tillåtet att fiska efter lax och öring när vattentemperaturen är högre än 18 grader.

Motiveringen är att det stora skyddsbehovet för vild lax och öring samt odlad Gullspångslax och Klarälvsöring. Länsstyrelsen gör bedömningen att risken för påverkan på återutsatt fisk som inte får behållas vid fiske motiverar beslutet.

För Forshagaforsen FVOF och Sportfiskarna

Lars Emilson och Peter Belin

Updated: 17/09/2018 — 10:41