Uppdatering ang dispensfiskets slut.

Hej allesammans,
Här kommer en liten uppdatering ang vad som gäller efter dispensperiodens slut, 15 oktober.
Fro.m 16 oktober – 19 maj så är det ingen zonindelning i älven.
Ingen förbokning för fiske krävs och det är tillåtet med både spinn, mete- och flugfiske. Följ regler, fångstbegränsningar och minimimått för respektive arter. Se regler för Lågsäsongsfiske.
Fiskekort går att köpa online på www.fiskekort.se, eller fysiskt hos oss på fiskecentret och på OkQ8 i Forshaga.
 
Vid frågor, kontakta oss på forshagaforsen@sportfiskarna.se alt 054-876830.
 
 
 
Lågsässongsfiske 16/10-19/5
Fiskekortpris 100kr/dygn. Ett spö/kort. Ingen zonindelning.
1. MINIMIMÅTT FÖR LAX OCH ÖRING
Minimimått för lax och öring 60 cm. Fångad lax och öring understigande minimimåttet återutsätts omedelbart. Endast en lax eller öring över 60 cm får tas upp och behållas per fiskekort och dag. Väljer fiskaren att ta upp en lax eller öring över 60 cm måste alltså nytt fiskekort lösas för fortsatt fiske.
 
2. LAX OCH ÖRING MED FETTFENAN KVAR
All lax och öring som har fettfenan kvar skall genast varsamt återutsättas.
 
3. FÅNGSTBEGRÄNSNING ÖVRIGA ARTER:
All harr skall återutsättas.
Maximimått gädda: 100 cm, Maximimått lake: 60 cm
 
4. BETE
Naturligt bete får ej användas vid fiske efter lax och öring. Fiske med levande betesfisk är förbjudet.
 
5. KROK
Vid allt fiske efter lax och öring skall hullinglös krok användas.
 
6. FELKROKNING
Fisk som felkrokats, dvs. inte huggit betet och kroken inte sitter i munnen, måste omedelbart återutsättas. Fiske i syfte att rycka fast fisken är absolut förbjudet.
 
7. BÅTFISKE
Under perioden 16 – 31 december får båtfiske endast ske från ankrad båt.
Vi rekommenderar att all fisk som inte skall avlivas hanteras i vattnet, användning av håv med skonsamt nät rekommenderas för att underlätta hanteringen.
 
8. FISKEKORT
Samtliga fiskande skall ha någon form av fiskekort (även fiskerättsägare). Fiskekortet ska sitta väl synligt på den fiskande. Fiskekort går att köpa på fiskecentret i Forshaga, www.fiskekort.se och OkQ8 Forshaga.
 
9. FISKEKORT FÖR FISKERÄTTSÄGARE
Fiskerättsägare fiskar utan kostnad på fiskerättskort. Vid avhämtning av fiskerättsägarkort skall fiskerättsägarebevis uppvisas.
 
10. UNGDOMAR
Ungdomar under 15 år får fiska fritt nedströms järnvägsbron. Gällande regler för fisket ska följas.
 
11. RAPPORTERING
Samtliga fångster skall registreras vid Sportfiskecentret.
 
12. ÄNDRING AV REGLER
Forshagaforsens fiskevårdsområdesförening kan när som helst under säsongen ändra fiskereglerna eller minska antalet tillgängliga fiskekort.
 
Mvh
Sportfiskarna & Forshagaforsen FVO
Updated: 09/10/2019 — 16:32