1/6

Hej alla fiskare!

Älven har börjat sjunka undan och ligger nu ca 35 cm över toppen på vadarstenen
och vattentemperaturen är ca 12 grader.

Updated: 01/06/2016 — 10:23