2/6

Hej alla fiskare!

Fortsatt inga rapporter om någon fångad fisk i älven.
Vattnet har nu sjunkit undan ytligare lite och ligger cirka 30 centimeter över toppen på vadarstenen.
Vattentemperaturen ligger fortsatt på ca 12 grader.

Updated: 03/06/2016 — 12:43