18/9

Hej alla Sportfiskare,

Ingen fångst rapporterades in igår. Flödet är för närvarande 39,53 m3, vattentempen 14,3 grader.

Skitfiske!

Updated: 18/09/2018 — 08:59