19/9

Hej alla fiskare,

Igår fångades 3 fiskar i våra zoner varav den största var en G-lax på 85cm. Vattenföringen är 44,74 m3 och vattentemp 14,6 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 19/09/2018 — 10:41