21/5

Hej alla fiskare!

Nu är dispensfisket igång igen och älven håller just nu på att sjunka men är i dagsläget

fortfarande ganska hög. Vadarstenen ligger en bit under vatten och vattentemperaturen är

ca 12 grader. Inga fångster att rapportera från gårdagen.

Updated: 21/05/2018 — 10:34