22/5

Hej alla fiskare!

 

Älven fortsätter att sjunka och fortsätter det så så ska det inte dröja innan vi kan se vadarstenen igen.

Vattentemperaturen är ca 12 grader och vattenflödet i Forshaga är just nu 292 (m3/s).

Det var inga fiskare ute på älven igår så därav inga fångster att rapportera.

Updated: 22/05/2018 — 10:49