21/9

Hej alla fiskare,

Igår fångades 3 fiskar i våra zoner varav den största var en K-lax på 91cm. Vattenföringen är 56,37 m3 och vattentemp 14,1 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 21/09/2018 — 10:14