24/9

Hej alla fiskare.

Under fredag till söndag fångades 3 laxar och 1 harr i våra zoner varav den största laxen var en K-lax på 73cm. Vattenföringen är 42,27 m3 och vattentemp 13,5 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 24/09/2018 — 10:41