23/9

Hej alla fiskare!

Inga fångster att rapportera från gårdagen.
Älven fortsätter att sjunka och ligger nu ca 40 cm över toppen på vadarstenen.
Vattenflödet i Forshaga är nu på morgonen 449,68 m3/s och vattentemperaturen är 12,2 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 23/09/2015 — 10:08