24/9

Hej alla fiskare!

Älven fortsätter att sjunka och ligger nu ca 25 cm över toppen på vadarstenen.
Vattenflödet i Forshaga är nu på morgonen 440,09 m3/s och vattentemperaturen är 12,1 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 24/09/2015 — 10:03