29/5

Hej alla fiskare!

Inga fångster att rapportera från gårdagen.

Älven ligger fortsatt kvar ca 25 cm under toppen på vadarstenen och vattentemperaturen är ca 16 grader. Vattenflödet i Forshaga är just nu 198.61 m³/s.

Updated: 29/05/2018 — 10:33