30/5

Hej alla fiskare!

Älven har sjunkit något sedan gårdagen och ligger nu ca 30 cm under toppen på vadarstenen och vattentemperaturen är nu på morgonen 16,7 grader.

Vattenflödet i Forshaga är just nu ca 185 m³/s.

Updated: 30/05/2018 — 10:03