29/6

Hej alla fiskare!

Älven är fortsatt väldigt låg och vattentemperaturen är ca 18 grader.

Vattenflödet i Forshaga är just nu 74,48 m³/s.

Updated: 29/06/2018 — 10:03