30/6

Hej alla fiskare.

Älven har sjunkit ytterligare lite sedan igår vattenflödet ligger idag på 73,6m³/s.
Dagens vattentemperatur är ca 20 grader.

 

Bild tagen nedströms vindskyddet mot vadarstenen.

Updated: 30/06/2018 — 10:30