5/6

Hej alla fiskare!

Vattennivån ligger kvar bara några centimeter över toppen på vadarstenen.
Vattentemperaturen ligger fortsatt strax över 13 grader.

Updated: 05/06/2016 — 09:54