6/6

Hej alla fiskare!

Inga fångster att rapportera från gårdagen.
Älven är oförändrad och ligger kvar några cm under toppen på vadarstenen och
vattentemperaturen är ca 13 grader.

Updated: 06/06/2016 — 10:11