10/6

Hej alla fiskare.

 

Vattentemperaturen är idag 17,5 grader och vattenflödet har ökat marginellt till 134,13 m³/s.

Updated: 10/06/2018 — 10:12