9/6

Hej alla fiskare.

Vattentemperaturen ligger kvar på 18 grader och vattenflödet har sjunkit marginellt till 131,10 m³/s.

Updated: 09/06/2018 — 11:13