12 Jun

Hej alla fiskare!

Igår landades det 2 st k-öringar och 1 st k-lax ute i våra zoner.
Älven har stigit något och ligger nu ca 20 cm under toppen på vadarstenen och
vattentemperaturen är ca 13 grader.

Updated: 12/06/2017 — 10:13